פיצול דירה לפנסיה – איך להתחיל להרוויח מהחדרים הריקים בבית?

נדלן מניב
פיצול דירה לפנסיה? או לחכות ולסמוך על קרנות הפנסיה? פיצול דירה לפנסיה כי כנראה שלא תעבדו ותפרישו לפנסיה 40 שנה באופן רצוף. פיצול דירה כפנסיה כי כנראה תמשכו את כספי הפיצויים מהפנסיה שלכם בשנים הקרובות... פיצול דירה  היא פנסיה כי כנראה שתחיו עד גיל 100!!! כלומר 30 שנות פנסיה... פיצול דירה כי כנראה שהריבית במשק תישאר אפסית ותהווה מכת מוות על תשואות הפנסיה שלכם. לפצל דירה כפנסיה כי דמי הניהול ימשיכו וימחקו לכם חלק ניכר מהפנסיה. פיצול דירה היא פנסיה כי הטייקונים ימשיכו לעשות תספורות ולמחוק את ...
Read More