חוק הפרגולות 2023 – שאלות ותשובות

חוק הפרגולות
מהי פרגולה? פרגולה או מצללה, היא מבנה חיצוני, ללא קירות, הבנוי מחומרים קלים כמו עץ או מתכת. הפרגולה נתמכת באמצעות עיגון לקיר קיים ו/או באמצעות עמודים אנכיים. תקרתה תיבנה ממשטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו. חוק הפרגולות ניתן לבנות פרגולה ללא קבלת היתר? לפני החלת חוק הפרגולות, ועד לא מזמן, בניית פרגולה בחצר הבית או על מרפסת הדירה, הצריכה בקשת וקבלת היתר בניה לפרגולה. תהליך קבלת היתר הבניה המסורבל, הארו...
Read More