דיורית – יחידת דיור בדירה קיימת

הסלון בדיורית של המטפלת
משרד הבינוי והשיכון מאשר את מה שכולנו כבר ידענו לגבי הדיורית! דיורית, כלומר פיצול דירה ליחידת דיור נוספת, מסייעת וחשובה לכלל האוכלוסייה! אך בעיקר, מסייעת למבוגרים שביננו, גם פרקטית וגם כלכלית! שימו לב!במאמר זה אני מתחיל בסקירת עולם הדיוריות והתייחסות משרד השיכון לנושא. בסופו של המאמר, אני מציג תוכניות ותמונות מפרויקט בניית דיורית עבור מטפלת לזוג קשישים שהשלמנו ממש בימים אלה. סלון בדיורית עבור מטפלת לזוג קשישים | צילום: מקס גורמן הדיורית היא חדר או מערכת חדרים שהיא חלק מיחידת ...
Read More