דיורית – הדירה לפני

דירה מקורית לפני בניית הדיורית

מצב הדירה המקורית לפני בניית הדיורית