חוק הפרגולות 2023 – שאלות ותשובות

מהי פרגולה?

פרגולה או מצללה, היא מבנה חיצוני, ללא קירות, הבנוי מחומרים קלים כמו עץ או מתכת.

הפרגולה נתמכת באמצעות עיגון לקיר קיים ו/או באמצעות עמודים אנכיים.

תקרתה תיבנה ממשטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו.

חוק הפרגולות
חוק הפרגולות

ניתן לבנות פרגולה ללא קבלת היתר?

לפני החלת חוק הפרגולות, ועד לא מזמן, בניית פרגולה בחצר הבית או על מרפסת הדירה, הצריכה בקשת וקבלת היתר בניה לפרגולה.


תהליך קבלת היתר הבניה המסורבל, הארוך והמורכב לפרגולה, העמוס בתהליכים בירוקרטיים מייגעים,  והפרוצדורה המתישה, גרמו ללא מעט בעלי נכסים לעבור על החוק ולהציב את הפרגולה ללא קבלת היתר מתאים.

לא מזמן, עבר "חוק הפרגולות", אשר פתח עולם שלם שמאפשר לכם ליהנות תוך זמן קצר מפרגולה ללא כל צורך בבקשת היתר.

אז מהו חוק הפרגולות?

בשנת 2014 עבר בכנסת ישראל חוק הפרגולות אשר הציג הקלות ופטורים משמעותיים לבניית פרגולות בחצר הבית או על גג המבנה, ללא הצורך בבקשת וקבלת היתר.

אז מה התנאים להקמת פרגולה פטורה מהיתר?

 1. וודאו שאתם אכן בעלי הזכות במקום בו אתם מתכנים להקים את הפרגולה, עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי העניין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה.
 2. למען הסר ספק,
  בבניינים משותפים, הקמת פרגולה במרפסת מחייבת היתר ואישור ותנאי מקדים של אסיפת דיירי הבניין והסכמה על מראה אחיד ומחייב.
 3. בנו את הפרגולה באופן שיבטיח את יציבותה והבטיחו את בטיחות השוהים בה או בסביבתה.
 4. הקפידו לבנותה מחומרים קלים.
  חומרי הגמר לפרגולות יהיו עץ ומתכת בלבד התואמים את גווני המבנה או בגוון טבעי.
 5. הקפידו להקים את הפרגולה על גבי הקרקע או על גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת פרגולה במקום אחר.
 6. הפרגולה חייבת להיבנות בתוך קווי הבניין המותרים.

  *ניתן לחרוג מקו הבנין הצידי או האחורי עד 40%.

  כלומר, אם קו הבניין מוגדר במרחק של 4 מטרים מקו המגרש, ניתן יהיה לחרוג עד 1.6 מטרים מקו הבניין לכיוון קו המגרש.
 7. ודאו ששטח הפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או משטח הגג עליו תוצב הפרגולה.
 8. במידה וכללה הפרגולה קירוי שקוף, הקפידו להתקין את הקירוי בצמוד לתקרת הפרגולה ואל תחרגו מהיקפה.
 9. השיגו אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הפרגולה ויציבותה.
 10. מסרו הודעה לרשות הרישוי על בניית הפרגולה.
  ניתן להשתמש בטופס: דיווח על ביצוע עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.
  על ההודעה להימסר עד 45 ימים ממועד הביצוע וצרפו לה את אישור המהנדס

*אין באמור במאמר זה להוות ייעוץ משפטי,

עליכם מוטלת החובה לברר ולוודא את ההנחיות, התקנות והחוקים הנוגעים לחוק הפרגולות ברשות המקומית בה אתם נמצאים.