מיקרו דירה 4 – משרבייה בין חדר השינה למגורים | צילום: עדי בן דוד

מיקרו דירה 4 - משרבייה בין חדר השינה למגורים | צילום: עדי בן דוד

מיקרו דירה 4 – משרבייה בין חדר השינה למגורים | צילום: עדי בן דוד