מיקרו דירה 3 – מבט מהסלון למטבח | צילום: עדי בן דוד

מיקרו דירה 3 - מבט מהסלון למטבח | צילום: עדי בן דוד

מיקרו דירה 3 – מבט מהסלון למטבח | צילום: עדי בן דוד