במהלך בניית יחידת הדיור הבינונית

במהלך בניית יחידת הדיור הבינונית

במהלך בניית יחידת הדיור הבינונית