תשריט דירת 3 חדרים לפני חלוקתה ליחידות דיור

תשריט דירת 3 חדרים לפני חלוקתה ליחידות דיור

תשריט דירת 3 חדרים לפני חלוקתה ליחידות דיור