דירה בנתניה לפני פיצול ליחידות דיור

דירה בנתניה לפני פיצול ליחידות דיור

דירה בנתניה לפני פיצול ליחידות דיור