תשלאחר פיצול דירה בנתניה – תשריט דירה 2ריט-דירה2

לאחר פיצול דירה בנתניה - תשריט דירה 2

לאחר פיצול דירה בנתניה – תשריט דירה 2