קרניז-וצבעי-נירלט-ביחידת-דיור-3-בנתניה

קרניז-וצבעי-נירלט-ביחידת-דיור-3-בנתניה

קרניז-וצבעי-נירלט-ביחידת-דיור-3-בנתניה