פיצול דירת Airbnb – דלפק אוכל בנגרות פרטית בדירה מפוצלת להשכרה לטווח קצר | צילום: עדי בן-דוד

פיצול דירת Airbnb - דלפק אוכל בנגרות פרטית בדירה מפוצלת להשכרה לטווח קצר | צילום: עדי בן-דוד

פיצול דירת Airbnb – דלפק אוכל בנגרות פרטית בדירה מפוצלת להשכרה לטווח קצר | צילום: עדי בן-דוד