פיצול דירת Airbnb – צבעוניות יוקרתית בדירה מפוצלת – ירוק מעושן של נירלט נבחר כרקע לרוב חללי הדירה | צילום: עדי בן-דוד

פיצול דירת Airbnb - צבעוניות יוקרתית בדירה מפוצלת - ירוק מעושן של נירלט נבחר כרקע לרוב חללי הדירה | צילום: עדי בן-דוד

פיצול דירת Airbnb – צבעוניות יוקרתית בדירה מפוצלת – ירוק מעושן של נירלט נבחר כרקע לרוב חללי הדירה | צילום: עדי בן-דוד