פיצול דירת Airbnb – תאורה קירית מעל לראש המיטה בדירה מחולקת, המכילה התקן USB | צילום: עדי בן-דוד

פיצול דירת Airbnb - תאורה קירית מעל לראש המיטה בדירה מחולקת, המכילה התקן USB | צילום: עדי בן-דוד

פיצול דירת Airbnb – תאורה קירית מעל לראש המיטה בדירה מחולקת, המכילה התקן USB | צילום: עדי בן-דוד