פיצול דירת Airbnb – דירה מפוצלת בה קיר בודד בכל חדר מגורים חופה באבן טרוורטין טבעית | צילום: עדי בן-דוד

פיצול דירת Airbnb - דירה מפוצלת בה קיר בודד בכל חדר מגורים חופה באבן טרוורטין טבעית | צילום: עדי בן-דוד

פיצול דירת Airbnb – דירה מפוצלת בה קיר בודד בכל חדר מגורים חופה באבן טרוורטין טבעית | צילום: עדי בן-דוד