חלל-דירת-קרקע-נתניה

חלל דירת הקרקע בנתניה לפני הפיצול

חלל דירת הקרקע בנתניה לפני הפיצול