חלל-דירת-קרקע-נתניה-בשיפוץ

חלל דירת הקרקע בנתניה במהלך עבודת הפיצול

חלל דירת הקרקע בנתניה במהלך עבודת הפיצול