דירת-קרקע-נתניה-תאורה

דירת קרקע לפיצול בנתניה - תוכנית תאורה

דירת קרקע לפיצול בנתניה – תוכנית תאורה