דירת-קרקע-נתניה-סניטריה

דירת קרקע לפיצול בנתניה - תוכנית סניטריה

דירת קרקע לפיצול בנתניה – תוכנית סניטריה