דירת-קרקע-נתניה-חשמל

דירת קרקע לפיצול בנתניה - תוכנית חשמל

דירת קרקע לפיצול בנתניה – תוכנית חשמל