דירת-קרקע-נתניה-הריסה

דירת קרקע לפיצול בנתניה - תוכנית הריסה

דירת קרקע לפיצול בנתניה – תוכנית הריסה