דירת קרקע לפיצול בנתניה – תוכנית העמדה

דירת קרקע לפיצול בנתניה - תוכנית העמדה

דירת קרקע לפיצול בנתניה – תוכנית העמדה