דירת-קרקע-נתניה-בנייה

דירת קרקע לפיצול בנתניה - תוכנית בנייה

דירת קרקע לפיצול בנתניה – תוכנית בנייה