דירת גן באריאל לפני פיצול הדירה ל2 דירות מפוצלות להשכרה

דירת גן באריאל לפני פיצול הדירה ל2 דירות מפוצלות להשכרה

דירת גן באריאל לפני פיצול הדירה ל2 דירות מפוצלות להשכרה