פיצול דירה באריאל בעקבות הביקוש הגואה לדירות קטנות

פיצול דירה באריאל ל 2 דירות מפוצלות ועצמאיות עבור סטודנטים

פיצול-דירה-באריאל

הרקע לפיצול הדירה באריאל

פיצול דירה באריאל הוא מהלך טבעי והגיוני בשל העובדה שבליבה של אריאל השוכנת בלב השומרון, אוניברסיטה מבוקשת ומעט דירות קטנות להשכרה.

עצם קיומה של האוניברסיטה באריאל, מושכת אליה סטודנטים מכל הארץ ומעלה את הביקוש לדירות קטנות בסמוך לה.

הדירה המיועדת לפיצול באריאל

הדירה אותה התבקשתי לפצל ל2 דירות מפוצלות היא דירת גן בת 5 חדרים, בגודל 105 מ"ר. ברחוב סמוך לאוניברסיטת אריאל.

בעלת הדירה רכשה אותה להשקעה כשהתוכנית היא להשכירה לסטודנטים תוך כדי השגת שכירות מקסימלית.

זה היה ברור לבעלת הדירה שכדי להשיג תשואה גבוהה אין מנוס מלפצל את הדירה באריאל לכמה דירות מפוצלות.

דירת אלכסון היא לא תמיד אסון

תהליך פיצול הדירה באריאל

תכנון פיצול דירה בכל מקום ובפרט באריאל, הוא תהליך לא מסובך, אבל דורש הרבה ניסיון יצירתיות וניתוח התשתיות הקיימות בדירה המיועדת לפיצול.

 מתכנן הפנים, מודד את הדירה הקיימת אותה מעונינים לפצל, מנתח את אפשרויות הפיצול, מציג מספר אפשרויות לפיצול הדירה,

כשההחלטה הסופית באיזה אופן לפצל את הדירה, מתקבלת על ידי בעלי הדירה המיועדת לפיצול לאחר שהוסברו והוצגו שלל האופציות לפיצול הדירה.

לאחר אישור בעל הדירה, מתכנן הפנים, מכין תוכנית חלוקת / פיצול דירה אדריכלית סופית לאישור בעלי הדירה וכן סט תוכניות עבודה מפורט לקבלן הביצוע.

לאחר איתור מספר קבלנים המנוסים בפיצולי דירות כשעדיף עם ניסיון בפיצולי דירות באריאל, ניתן להתקדם למכרזקבלנים.

המכרז והמשא ומתן לבחירת הקבלן שיפצל את הדירה באריאל לדירות להשכרה, יתבצע באמצעות כתב הכמויות המפורט וסט תוכניות העבודה המתארות את כל הנדרש בכדי לפצל את הדירה באריאל בהצלחה.

לאחר שנבחר את קבלן הביצוע שיפצל את הדירה, נמשיך לבחירת חומרי הגמר, נלווה ונפקח על בעלי המקצוע לאורך תהליך פיצול הדירה,  ונעקוב אחר התקדמות השיפוץ לפיצול הדירה באריאל בהתאם לתוכניות וללוחות הזמנים.

רוצים לפצל דירה באריאל?

איתור דירה לפיצול

תוכנית הדירה המקורית באריאל– מצב קיים לפני פיצול הדירה

דירת גן באריאל לפני פיצול הדירה ל2 דירות מפוצלות להשכרה
דירת גן באריאל לפני פיצול הדירה ל2 דירות מפוצלות להשכרה

בבחינה ראשונית של הדירה המיועדת לפיצול, הסברתי ללקוחה שמאחר ומדובר בדירת גן,

ניתן לפצל את הדירה אף ל 3 דירות מפוצלות עם כניסות נפרדות לגמרי,

בפיצול דירות גן, הגמישות היא גדולה מאחר וניתן לשחק ולהתגמש במיקומי התשתיות החשובות כמו ניקוז ה 4 צול הראשי, הזנות המים והחשמל.

בעלת הדירה היתה מאוד ממוקדת בדרישותיה והגדירה שברצונה לפצל את הדירה באריאל ל 2 דירות מפוצלות כשאחת תשמש למגורי שותפים והשניה תשמש ותתאים למגורי זוג.

תוכנית סופית לפיצול דירת הגן באריאל ל2 דירות מפוצלות ועצמאיות.

בסופו של תכנון, הפקתי 3 תוכניות פיצול שונות עבור הדירה באריאל כשכל אחת מהן הציגה תכנון מפורט לפיצול הדירה באריאל ל2 דירות מפוצלות ועצמאיות.

מ3 התוכניות נבחרה התוכנית המצורפת, זו היתה התוכנית המתאימה ביותר לפיצול הדירה באריאל.

תוכנית זו לפיצול הדירה באריאל נבחרה בהחלטה משותפת על ידי ( מעצב פנים לפיצול דירתך ליחידות מניבות )  ועל ידי בעלת הדירה המפוצלת.

בתוכנית זו פיצלנו את הדירה ל2 דירות בגדלים שונים והקפדנו לחלק את שטח החצר לשווה בשווה כך ש2 הדירות המפוצלות תישארנה דירות גן נוחות ומפנקות.

פיצול הדירה באריאל ל 2 דירות בגדלים שונים,  מאפשרת לבעלת הדירה המפוצלת באריאל גמישות מול קהל השוכרים.

תכנון לפיצול דירת-גן באריאל לדירות מפוצלות
תכנון לפיצול דירת-גן באריאל לדירות מפוצלות

השכרת הדירות המפוצלות בדירה באריאל

בשל מיקומה האסטרטגי של הדירה המפוצלת וקרבתה לאוניברסיטת אריאל, דירת השותפים המפוצלת תושכר בקלות ובמהירות לסטודנטים מהאוניברסיטה באריאל והדירה שפוצלה עבור זוג, תושכר לזוג סטודנטים או זוג צעיר מאריאל שמחפש דירה חדישה ונוחה במחיר אטרקטיבי.

אשמח לעמוד לצידך, לאפשר לך לשפר את איכות חייך ולהוביל יחד איתך שיפוץ בתקציב מינימלי.

דירה מחולקת לא שגרתית עם מינימום מטראז' ומקסימום מחשבה

שאתחיל לתכנן את שיפוץ דירתך בתקציב מינימלי?

– אמדוד את הבית הקיים ואשרטט תוכנית מצב קיים.

– אכין תוכנית שיפוץ אדריכלית לאישורך.

– אכין סט תוכניות עבודה מפורטות לקבלן.

– אכין כתב כמויות מפורט לטובת מכרז קבלנים.

– אלווה במו"מ לבחירת קבלן מבצע.

– אלווה אתכם בבחירת חומרי הגמר אצל הספקים השונים.

– אלווה ואפקח על בעלי המקצוע לאורך כל תהליך הבנייה.

– אעקוב אחר התקדמות השיפוץ בהתאם לתוכניות וללוחות הזמנים.

***

אני זמין לכל שאלה,

הקליקו עכשיו לייעוץ: 0544-790760

***

רוצה עתיד טוב יותר?

עיצוב פנים אירופאי יוקרתי ל 3 דירות בנתניה

פיצול דירת Airbnb | מדירה מוזנחת בנתניה ל 2 דירות יוקרתיות

***

* אין באמור במאמר זה להוות ייעוץ משפטי או המלצה לבצע חלוקה או פיצול דירה בניגוד לחוק, אלא להציג את המציאות הקיימת ואת האפשרויות לאופטימיזציה של שטחי הבית הלא מנוצלים על ידי יצירת יחידות מגורים משניות.

* בהתאם לתיקון 116 לחוק התכנון והבניה, מובהר למען הסר ספק, כי על הלקוח בלבד מוטלת החובה לדאוג להוצאת ההיתר באמצעות בעלי המקצוע הרלוונטיים וכי פעולתו של המתכנן בפרויקט זה הנה ברמת עיצוב ותכנון פנים טכני בלבד, ועל כן על הלקוח לדאוג לעריכת הבקשה להיתר.