מדרגות עץ אלון צרפתי בכניסה לעליית הגג

מדרגות עץ אלון צרפתי בכניסה לעליית הגג

מדרגות עץ אלון צרפתי בכניסה לעליית הגג