הקטנת עלויות הנדל"ן העסקי בזמן מיתון.

עלויות הנדל"ן העסקי חונקות?

ללא קשר להאטה ולמיתון הנחזים באופק, בד בבד עם המאמץ, המחשבה וההשקעה בהגדלת המכירות, כל בעל חברה או עסק נדרש לבדוק מחדש את הוצאות החברה, עלויותיה ויעילותה וכן לבחון כל אפשרות לחסכון והתייעלות.

הוצאות נדלן גבוהות בעסק

אז איך חוסכים בהוצאות העסק?

ישנן פעולות פשוטות לחסכון בעסק, שיכול כל בעל חברה או עסק, לבצע בנכס בו הוא פועל.

כשהיקף הפעילות קטן וההכנסות יורדות, חובה לזהות ולבחון שטחים בלתי מנוצלים או מנוצלים בחוסר יעילות, אשר ניתן להשכירם בשכירות משנה.

השכרת משנה, עשויה להניב הכנסה נאה, להגדיל את הכנסתכם באופן משמעותי, לחסוך בדמי השכירות, הארנונה והניהול, וכמובן תקטין את ההוצאות השוטפות כמו ניקיון, שירותי מזכירות, וכיוצא בזה.

לסיכום,

תכנון מוקפד עד הפרט האחרון שיאפשר שינוי פנימי נבון ויעיל, יוזיל את עליות ההקמה, ויאפשר גמישות בהחזרת הנכס לקדמותו בעתיד.

 

***

אני זמין לכל שאלה,

הקליקו עכשיו לייעוץ: 0544-790760

***