עיצוב דירה קטנה במספר צעדים

גם עיצוב מושלם לא יעבוד בדירה קטנה ועמוסה בריהוט, עיצוב ותכנון מיטביים של דירות ובפרט דירה קטנה, מתחילים בהכנה מקדימה של הבית